Over ons

Onze doelstelling

De wijkraad heeft als doel de leefbaarheid te bevorderen in het centrum van Helmond door het verrichten van handelingen ten behoeve van die bevordering van de leefbaarheid in de ruimste zin van het woord. Het bestuur doet zijn uiterste best die doelstelling na te leven.

Gesponsorde activiteiten

Heeft u een goed idee ten behoeve van de wijk Helmond centrum waarbij u wel een financiële steun in de rug kunt gebruiken, dan kunt u een aanvraag bij ons indienen. Ons bestuur zal zich dan buigen over uw aanvraag en het besluit nemen uw idee wel of niet te sponsoren.

Een aanvraag kunt u via het contactformulier (zie hiervoor het tabblad Contact) bij onze secretaris opvragen. (secretaris@wijkraadhelmondcentrum.nl)
Vermeld hierbij waarvoor u de aanvraag wenst en om welk bedrag het gaat.

Samenstelling bestuursleden

Voorzitter :
Cees van Dijk

Secretaris:
Carla van den Broek

Penningmeester:
John Mirkes

Bestuurslid:
Tiny van de Pol

 

Wijkgrens

Wijkgrenzen